NOTĂ privind aplicarea prevederilor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

 N O T Ă cu privire la aplicarea prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR