SCHEMELE DE PLĂŢI DIRECTE FINANȚATE DIN FEGA, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020, sunt:

 • SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ (SAPS);
 • PLATA REDISTRIBUTIVĂ;
 • PLATA PENTRU PRACTICI AGRICOLE BENEFICE PENTRU CLIMĂ ȘI MEDIU (PLATA PENTRU ÎNVERZIRE);
 • PLATA PENTRU TINERII FERMIERI;
 • SCHEMA DE SPRIJIN CUPLAT;
 • SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI.

BENEFICIARII PLĂŢILOR DIRECTE

Beneficiarii plăţilor directe sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole de exploatare și gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole și a efectivelor de animale, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă;
Universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de cercetare şi producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare;
În cazul concesionării/închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, beneficiarii plăţilor pot fi asociaţia crescătorilor de animale cât şi membrii asociaţiei, în calitate de fermieri activi.

MĂSURI DE PIAȚĂ FINANȚATE DIN FEGA

 • AJUTORUL COMUNITAR PENTRU FURNIZAREA LAPTELUI ȘI A ANUMITOR PRODUSE LACTATE ÎN INSTITUȚIILE ȘCOLARE;
 • AJUTORUL FINANCIAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ȘCOLI – DISTRIBUȚIA DE MERE și MĂSURI ADIACENTE;
 • AJUTORUL FINANCIAR ACORDAT PENTRU REDUCEREA PRODUCȚIEI DE LAPTE;
 • RESTRUCTURAREA/RECONVERSIA PLANTATIILOR VITICOLE;
 • ASIGURAREA RECOLTEI DE STRUGURI PENTRU VIN;
 • AJUTORUL PENTRU INVESTIȚII IN SECTORUL VITIVINICOL;
 • SPRIJINUL FINANCIAR DESTINAT GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI DIN SECTORUL LEGUME – FRUCTE;
 • SPRIJINUL FINANCIAR DESTINAT FINANŢĂRII PROGRAMELOR OPERAŢIONALE ALE ORGANIZAŢIILOR DE PRODUCĂTORI DIN SECTORUL LEGUME – FRUCTE;
 • AJUTORUL FINANCIAR EXCEPŢIONAL DE SPRIJINIRE A SECTORULUI FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR;
 • SPRIJIN FINANCIAR COMUNITAR ȘI NAȚIONAL ACORDAT ÎN SECTORUL APICOL.

BENEFICIARII MĂSURILOR DE PIAȚĂ

Beneficiarii ajutorului comunitar laptelui și a anumitor produse lactate în instituțiile școlare sunt copiii din grădinițele, școlile primare, școlile gimnaziale, de stat și/sau private, aprobate sau acreditate de Ministerul Educației Naționale.
Beneficiarii programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli sunt elevii din clasele I-VIII şi clasa pregătitoare care frecventează învățământul de stat şi privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale (MEN).
Beneficiarii măsurii de restructurarea/reconversia plantaţiilor sunt exploatanții de viță-de-vie, persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit acestui grup și membrilor săi prin legislația națională, a cărei sau a cărui exploatație este situată pe teritoriul Comunității, și care exploatează o suprafață plantată cu viță-de-vie.
Beneficiarii măsurii sprijin de asigurare a recoltei plantațiilor viticole sunt producătorii, persoane fizice/juridice care asigură recolta plantațiilor viticole cu soiuri pentru struguri de vin, împotriva unor dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători.
Beneficiarii ajutoarelor financiare destinate finanţării programelor operaţionale ale organizaţiilor de producători din sectorul legume – fructe sunt organizațiile de producători recunoscute, care au un program operațional aprobat. Pentru a beneficia de sprijin financiar, organizațiile de producători vor constitui fonduri operaționale din care vor finanța implementarea programelor operaționale.
Beneficiarii sprijinului financiar destinat grupurilor de producători din sectorul legume-fructe sunt grupurile de producători recunoscute preliminar. Prin grup de producători recunoscut preliminar se înțelege orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită din producători agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, care activează în domeniul fructelor şi legumelor (conform listei de produse care fac obiectul organizării comune de piaţă) și are ca obiect principal de activitate comercializarea producției membrilor, dar care nu îndeplinește condițiile de recunoaștere ca organizație de producători și care este recunoscută de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării, conform legislației în vigoare.
Beneficiarii sprijinului financiar acordat în sectorul apicol sunt apicultorii persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale și cooperativele agricole recunoscute conform legislației în vigoare, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.